Allmänt

Vad säger lagen?

2012-10-04 10:46 #0 av: Chieko

Har du någon gång funderat på vad lagen säger om kaniner? Eller har du läst den men kommer inte ihåg vad det står? Titta här!

Här finns L 80 i sin helhet. I artikeln har jag klippt ut de stycken som handlar om kaniner. Vanlig text innebär att detta är en lag man måste följa. Den text som är kursiv och börjar med "allmänna råd" är inte en lag, utan just råd men som bör följas de med.

 

Allmänna råd till 8 kap. 1 § Kaniner bör hållas i par eller grupp, när så är möjligt. Par och grupper av kaniner bör sättas samman av unga djur och hållas stabila. Om vuxna djur ska sammanföras bör buren eller inredningen ändras så att den upplevs som en okänd plats för alla. Vuxna honor med diande ungar bör inte sammanföras i nya grupper. En grupp bör inte bestå av fler än tio vuxna djur. Djur som hålls i par eller grupp bör ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom synhåll för varandra. Könsmogna okastrerade hanar bör inte hållas tillsammans. En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar.

3 § Kaniner ska ha tillgång till gnagmaterial.

Allmänna råd till 8 kap. 3 § Gnagmaterial bör utgöras av hårda fodermedel såsom knäckebröd, råa rotfrukter, hö, färska grenar med bark eller dylikt.

4 § Kaniner som har en sådan lång eller ullig päls att de inte själva kan hålla sig rena, ska ges pälsvård.

Allmänna råd till 8 kap. 4 § Angorakaniner bör klippas minst en gång var tredje månad.

5 § Ungar av kanin ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.

Allmänna råd till 8 kap. 5 § Ungar av kaniner bör efter födseln hållas tillsammans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: kanin minst 6 veckor.

6 § Golv av halt material ska vara försett med halkskydd.

7 § Kaniner får inte hållas på nätgolv. Detta gäller dock inte då djuren hålls i betesburar eller andra utrymmen med direkt kontakt med marken.

8 § Vintertid ska utomhusburar vara upphöjda från marken.

10 § Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

11 § Kaniner ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.

Allmänna råd till 8 kap. 11 § En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter.

14 § Kaniner ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Allmänna råd till 8 kap. 14 § Flätbart bomaterial bör bestå av halm, hö, träull, rivet papper eller dylikt.

18 a § Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under denna. Hyllan kan utgöras av bolådans tak. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllutrymme så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. Hyllans yta ska inte adderas till den totala tillgängliga burytan vid beräkning av burstorlek.

20 § Kaniner ska ha fri tillgång till grovfoder såsom hö eller gräs. Förändringar av foderstaten till kaniner ska ske successivt. Detta gäller särskilt vid övergång från hö till färskt gräs.

Allmänna råd till 8 kap. 20 § Om flera kaniner hålls tillsammans bör fodret vara tillgängligt så att alla djur har möjlighet att äta samtidigt. Hö och slaget gräs bör ges i höhäck.

21 § Om kaniner hålls utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme och temperaturen understiger 0°C ska de ges uppvärmt dricksvatten vid minst två tillfällen per dygn.

 

Bilden är på bilagan för burstorlekar samt storlek på bolåda.

 

/Karin
Medarbetare på rexkanin.ifokus

Anmäl
2012-10-09 23:17 #1 av: farferis

Väldigt bra inlägg!!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.