2014-01-18 16:59 #0 av: flocken

en artikel om en utav våra sjukdomar hos kaniner.

Kaninpest orsakas av ett virus –myxomavirus – som tillhör familjen Poxvirus. Viruset kommer ursprungligen från vilda kaniner  i Syd och Centralamerika och Kalifornien. Hos dessa kaniner orsakar viruset bara en hudsjukdom och ger inte allmänna symtom medan det hos tamkaninen orsakar en allvarlig sjukdom som ofta leder till döden. I början av 50-talet spreds sjukdomen medvetet i Frankrike som ett sätt att kontrollera kaninpopulationen. Sjukdomen har sedan dess spritts över hela Europa. I Sverige finns nu kaninpest framförallt i de södra delarna av landet, ex Skåne.

Kaninpest sprids framför allt av blodsugande insekter såsom kaninloppan och myggor. Viruset överförs när insekten suger blod och börjar genast föröka sig vid stickstället och sprider sig sedan snabbt via de vita blodkropparna till närmaste lymfknuta.

 I lymfknutan förökar sig viruset ytterligare och sprids sedan ut i kroppen till huden, mjälten, slemhinnor, testiklar, lungor och lever samt andra lymfknutor. Viruset utsöndras till viss del genom olika kroppsvätskor såsom tårsekret och näsflöde men man anser att dessa smittvägar är ovanliga. Det absolut vanligaste sättet för din kanin att bli smittad av kaninpest är alltså inte via direktkontakt med en annan kanin utan via blodsugande insekter. Efter att kaninen fått i sig smittan dröjer det en till tre veckor innan man ser några symtom.

Kaninpest förekommer i olika former beroende på den aktuella virusvarianten och den drabbade kaninens immunförsvar. En vaccinerad kanin brukar inte få en så allvarlig form av sjukdomen men även detta kan variera. De kaniner som inte drabbas så hårt kan ändå ha kvar viruset i kroppen under en lång tid och det gäller framför allt de kaniner som drabbas av hudknutor eller myxom.(Myxom är en ovanlig tumör sjukdom i hjärtat, ej cancer.) Så länge myxomen finns kvar har kaninen virus i kroppen och en mer aktiv form av sjukdomen kan bryta ut.

Den bästa behandlingen är förebyggande genom vaccination två gånger årligen men även att försöka skydda kaninen mot angrepp av loppor och andra blodsugande insekter. Från det att man vaccinerar sin kanin tills ett bra skydd bildas tar det vanligen cirka två veckor.

Nobivac Myxo-RHD från MSD Animal Health är ett helt nytt vaccin och det första registrerade kaninvaccinet i Sverige. Vaccinet skyddar kaninen mot de båda dödliga sjukdomarna kaninpest och kaningulsot. Grundvaccinationen med Nobivac Myxo-RHD består av endast en dos och ger skydd mot båda sjukdomarna i ett års tid.

 

Vanliga symtom på kaninpest

 • Uppsvullna ögonlock med mjölkaktigt tårflöde

 • Svullnader i de yttre könsorganen såsom vulva och penis

 • Mer allmän svullnad i ansikte, öron och nos

 • Hög feber

 • Slöhet

 • Nedsatt eller upphörd aptit

 • Olika former av små knutor i huden alltifrån några mm till 1 cm eller mer

 • Krustbildningar kring nos och ögon

  Smittade kaniner insjuknar i allmänhet efter en till två veckor. De första symtomen är att ögonen svullnar och ett förtjockat, ofta varigt, tårflöde uppträder. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.

  Vissa sjuka djur dör tidigt till följd av allmäninfektion eller genom utmärgling då de inte kan skaffa föda. Vanligast är dock att djuren på grund av sin blindhet och nedsatta kondition blir ett lätt byte för rovdjur. Detta gäller våra vilda har/kanin djur. Vi som djurägare har skylldighet att skona våra djur från onödigt lidande.

   

  fakta från: SVA-statens veterinärmedicinska anstalt, Fågelkliniken i skåne AB